Agora Publishing

Agora Publishing

Det lille forlaget med de store forfatterne

Fra slott til slott

Fra slott til slott kan sees som en krønike som spenner over Célines liv i årene 1944–1957. Céline har bosatt seg i Meudon, en forstad til Paris, og forteller i en rekke tilbakeblikk om sine eventyr på Sigmaringen og i Danmark, om ting som skjedde i nåtiden, sin situasjon som paria i fødebyen, men han gjør også fantasifulle sprang til barndommen. Teksten er en lang monolog, hvor forfatteren taler til leseren. Men like ofte fører han en samtale med seg selv, stiller spørsmål og svarer.

Beretningen flyter i alle mulige retninger, den er full av motstridende påstander, overdrivelser og absurditeter. Navn på personer og steder staves bevisst forskjellig ved forskjellige anledninger, mange ord forvris i et foraktfullt opprør mot gjengse skriveregler, som han oppfattet som en akademisk tvangstrøye. En ny setning innledes sjelden med stor bokstav. Det benytter han bare for å understreke eller fremheve visse ord, oftest for å gjøre distinksjoner for eksempel mellom historien og Historien. Tankeganger, resonnementer, komprimeres og forblir underforståtte til de ender i de stadig tilbakevendende tre prikkene. Forakten for hva som er riktig og galt når det gjelder syntaks og staving er fullstendig suveren.

Céline klager stadig over sine plager og den urett han har vært utsatt for – selv har han aldri gjort noe. Han klager over fattigdommen, over andre forfatteres illojalitet, over manglende aktelse for ham som forfatter, over at han har så få pasienter. Han klager over andre franske flyktninger som har vært nazisympatisører, over marskalk Pétain og hans sleng. Hans fremste hatobjekt er forleggeren, Gaston Gallimard, som egentlig har hjulpet ham mye.

Romanen er en gigantisk demaskering. Céline viser menneskets sanne ansikt, det sanne ansiktet som tapere opp gjennom historien har gjort alt for å skjule.

Fra slott til slott er Célines emosjonelt sett sterkeste roman. Den menneskelige pulsen i beretningen er umiskjennelig, vekslingen mellom adagio og presto. Leseren føres fra raseriutbrudd til raseriutbrudd. Og hele tiden dette mektige språket, en fargerik vev som effektivt og med utrolig presisjon fører leseren videre i handlingen.

 

OVERSATT AV: KARI RISVIK

Kjøp boken, kr 369,-

Les mer om Louis-Ferdinand Céline

Comments are closed.