Agora Publishing

Agora Publishing

Det lille forlaget med de store forfatterne

Visjon

Verdenslitteraturen er rik på originale, viktige, morsomme og fantastiske bøker som er helt ukjente i vårt land. Et utvalg av disse bøkene vil vi gjerne gjøre tilgjengelige for norske lesere og utgi på vårt nystartede bokforlag. For vi mener at gode bøker skal skake leseren, utvide perspektivet, gi ny innsikt, engasjere, inspirere, berike og sette spørsmålstegn ved etablerte meninger. Og slik litteratur finnes det mye av ute i verden.

Vi planlegger derfor – i samarbeid med Aschehoug Forlag som gjør produksjon, salg og markedsføring – å utgi noen av vår tids mest betydningsfulle utenlandske forfattere i norsk oversettelse. De fleste av dem er allerede veletablerte på den internasjonale litterære scenen. Det handler om forfattere som er seg bevisst at litteraturens rolle i samfunnet bør være mer enn å underholde.

Agora Publishing er et selvstendig og uavhengig forlag og drives av Anette og Gabi Gleichmann. Vår ambisjon er å være det lille forlaget med de store forfatterne. Vi kommer til å utgi mellom seks og åtte boktitler i året.

Comments are closed.