Agora Publishing

Agora Publishing

Det lille forlaget med de store forfatterne

Péter Nádas

Ungareren Péter Nádas’ store internasjonale gjennombrudd kom i begynnelsen av 1990-tallet med Erindringens bok. Mastodonten av en roman ga ham en plass i litteraturens panteon mellom Thomas Mann og Marcel Proust. Den innflytelsesrike amerikanske essayisten Susan Sontag har hevdet at det er den ”største romanen som er skrevet i vår tid”.

Nádas ble født i 1942 i en jødisk familie i Budapest. Under nazistenes deportasjoner av jøder holdt familien hans seg skjult sør i Ungarn. Etter kommunistenes maktovertagelse fikk foreldrene fremtredende posisjoner i samfunnet. Moren døde i 1955 etter kort tids sykdom. Noen år senere ble faren på falskt grunnlag anklaget for svik mot den sanne lære og begikk selvmord. Knapt 16 år gammel var Nádas foreldreløs og alene i verden.

Etter å ha studert journalistikk og fotografi arbeidet han i en hovedstadsavis. I 1969 ble han frilansskribent og utga et par novellesamlinger. Hans første roman, Slutten på en familieroman, utkom i 1977 – etter flere års hard kamp mot sensuren. Samtidig som Nádas hadde problemer med de litteraturovervåkende myndighetene i hjemlandet, vokste hans anseelse utenfor Ungarn. Han tilbrakte stadig mer tid i Tyskland, der han ble hyllet som en av samtidens mest betydningsfulle forfattere.

Etter 11 års forfatterskap og en langvarig kamp mot sensuren ble Erindringens bok utgitt i 1986, et slags dyptloddende psykologisk portrett av en hel epoke med bakgrunn i den europeiske kulturens historie og stalinismens tyranni.

Nádas har også utgitt en lang rekke essaybøker og kortere fortellinger.

Hans siste roman tok det 20 år å skrive. Parallelle historier utkom i 2005 i Ungarn og består av tre bind på til sammen 1600 sider. Fortellingen spinner rundt to familier og fanger inn hele 1900-tallets Europa. Den intrikate romanen er nå under oversettelse til et dusin språk. Første bind utgis på norsk våren 2011 på Agora/Press. De to andre bindene blir utgitt i løpet av 2012.

Erindringens bok («Emlékiratok könyve»), Agora/Press høsten 2010

Parallelle historier (Volum 1), Agora 2011
Slutten på en familieroman, Agora bibliotek 2014

Comments are closed.