Agora Publishing

Agora Publishing

Det lille forlaget med de store forfatterne

Assia Djebar

Den algerisk-franske forfatteren Assia Djebar er en av araberverdenens mest kjente og innflytelsesrike prosaister. De fleste av hennes skjønnlitterære verker handler om de hindre kvinner møter, og hun er først og fremst kjent for sin feministiske og postkolonialistiske tilnærming.

Hun ble født i 1936 som Fatima-Zohra Imalayens i utkanten av Alger i det som da var fransk Algerie. Faren var algerier og underviste i fransk. Til forskjell fra mange andre muslimske jenter ble hun oppmuntret til å studere. Hun tok gymnaseksamen og dro til Frankrike, der hun som første algeriske kvinne ble opptatt ved en av landets høyeste utdanningsinstitusjoner. Hun rapporterte fra krigen i Tunisia. Deretter ble hun ansatt ved universitetet i Alger, men flyttet senere tilbake til Paris.

Hun debuterte i 1957 med romanen La Soif (Tørst), som ble utgitt under pseudonymet Assia Djebar – engstelig som hun var for farens reaksjon. Året etter utkom romanen Les Impatients (De utålmodige). Siden ble hun professor i fransk språk og litteratur. I 1997 ble hun utnevnt til direktør for Senter for franske og frankofone studier ved universitetet i Louisiana, USA. I dag bor hun i New York, der hun er professor i franskspråklig litteratur. Hun har også virket som oversetter og har laget dokumentarfilmer.

Hun giftet seg i 1958, men skilte seg noen år senere. I det første ekteskapet fikk hun to barn. Siden 1980 har hun vært gift med den algeriske poeten Malek Alloula.

Assia Djebar har mottatt en rekke prestisjetunge internasjonale utmerkelser for sine bidrag til verdenslitteraturen, blant annet Neustadtprisen (1996), Yourcenarprisen (1997) og de tyske bokhandlernes fredspris (2000). Hun omtales ofte som en av de sterkeste kandidatene til Nobelprisen i litteratur.

Helt siden sin debut har Assia Djebar i skjønnlitterær tatt opp problemene hun har vært vitne til i hjemlandet: de muslimske kvinnenes situasjon, folkets politiske oppvåkning gjennom Algeries selvstendighetskrig mot det franske koloniveldet, kvinners rett til utdannelse og Nord-Afrikas til tider blodige historie. Fortellingene hennes spinner ofte rundt språk og identitet.

Assia Djebars mest kjente verk er Algerie-kvartetten bestående av:
Stort er fengselet (”Vaste est la prison”), Agora/Press 2010
Kjærligheten, krigen: En mosaikk fra Algerie (”L’amour, la fantasia”), Agora/Press 2010
Ingen steder i min fars hus (”Nulle part dans la maison de mon père”), Agora 2011
Sultanbrudens skygge (”Ombre sultane”), Agora/Press høsten 2011

Comments are closed.